Henrik Bøker
Investor administration og kommunikation
Bestyrelsesformand
(Valgt af idrætten i ulige år)
Årgang 1964.
Administrative og økonomiske kompetencer, samt bestyrelseserfaring fra erhvervslivet.
I bestyrelsen siden 2013


Henrik Pedersen
Investeringsrådgiver.
Næstformand i bestyrelsen.
(Udpeget af bestyrelsen i ulige år)
Årgang 1965
Administrative og økonomiske kompetencer, samt bestyrelseserfaring fra erhvervslivet.
I bestyrelsen siden 2014

fotopavej
Anja Wangsøe
Centerleder
(Udpeget af bestyrelsen i lige år)
Årgang 1978
Administrative, ledelsesmæssige og økonomiske kompetencer
I bestyrelsen siden 2018


Martin Gaardsted
Regionschef.
Bestyrelsesmedlem.
(valgt af idrætten i lige år).
Årgang 1972
Idrætslige og administrative kompetencer.
I bestyrelsen siden 2010


Lars Munkholt Sørensen
Uddannet folkeskolelærer. Konstitueret leder - Ungdommens Uddannelsesvejledning Mariagerfjord
Bestyrelsesmedlem
(Udpeget af bestyrelsen i ulige år)
Årgang 1962
Idrætslige kompetencer
Organisatoriske kompetencer
I bestyrelsen siden 2017


Morten Jespersen
Lektor - elevvejleder Mariagerfjord Gymnasium
Bestyrelsesmedlem
(Valgt af idrætten i
lige år)
Årgang 1972
Idrætslige kompetencer
I bestyrelsen siden 2016


Lone Mikkelsen
Forretningsindehaver
Bestyrelsesmedlem
(Indsat af Handelsstands foreningen)
Årgang 1976
Handel og økonomiske
kompetencer
I bestyrelsen siden 2016