I Danhostel Hobro Idrætscenter arbejder vi altid på

at skabe rammer og vilkår for det sunde og gode liv.

 

Vores sundhedspolitik indeholder fem temaer, hvorunder det er beskrevet, hvilken betydning det har for vores center i hverdagen.

 

Rygning

Jævnfør gældende lovgivning er rygning kun tilladt udendørs og vores personale er behjælpelige med at rygning foregår på en måde, så rygerne viser hensyn overfor vore ikke rygende gæster, og at disse generes så lidt som muligt.

Alkohol

Jævnfør gældende lovgivning udskænkes der naturligvis aldrig alkohol til gæster under 18 år.

Stoffer

Jævnfør gældende lovgivning vedr. ”Lov om fremme af dopingfri idræt” er præstationsfremmende medikamenter ikke tilladt på centrets område. Salg og brug af doping vil medføre bortvisning og politianmeldelse.

Mad

Sund mad og idræt hænger sammen. Derfor vil vi medvirke til at understøtte gode kostvaner hos centrets brugere. Brugerne i vores cafe vil i overvejende grad blive mødt med fristende tilbud af sunde madvarer. Klassisk friture mad er udfaset i dagligdagen. Udgangspunktet er, at det sunde valg skal være det lette valg. Vores restauratør er i mange sammenhænge underlagt godkendelse af Team Danmarks og Dansk Håndbold Forbunds diætister og fysioterapeuter. Vores cafe sælger ikke is. Slik i kun meget lille omfang.

Trivsel

Hobro Idrætscenter er, og skal altid være ”… mødestedet”, hvor vore mange brugere og gæster kan mødes og sammen have mulighed for at udøve deres møder, kurser, samvær og sport under optimale forhold. Det er derfor særdeles vigtigt, at al omgang med hinanden foregår i en god og ordentlig tone, hvor de sociale fællesskaber vægtes højt. Opstår der undervejs i besøget trivsels problemer af den ene eller den anden art, kan man altid henvende sig til den vagthavende halinspektør og få hjælp. Det være sig en snak, et trøstende ord eller direkte førstehjælp. Alle vore halinspektører er uddannet i førstehjælp og hjerte lunge redning.

 

Sundhed er:

”En tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom og svækkelse”

-WHO

”Sundhed skabes af mennesker inden for de rammer, hvor de til daglig lærer, arbejder, leger og elsker. Sundhed skabes ved at yde omsorg for sig selv og andre, ved at kunne tage beslutninger og være herre over sine livsvilkår og ved at sikre, at det samfund, man lever i, skaber betingelse, som giver alle mulighed for at opnå sundhed.”

-WHO’s Ottawa Charter

 

Ovenstående sundhedspolitik er godkendt af Hobro Idrætscenters bestyrelse, onsdag den 27. maj 2015.

Sundhedspolitikken skal gendrøftes senest ved udgangen af 2017.