…til Hobro Idrætscenter - Mariagerfjord Kommunes største og mest benyttede kultur- og sportsanlæg.

Der er rigtig mange gode grunde til at vælge Hobro Idrætscenter, hvis du ønsker et arrangement af en eller anden art gennemført effektivt og punktligt!

Det være sig det lille møde eller den lille familiefest med ganske få deltagere, eller et af de helt store møder, generalforsamlinger, aktionærmøder og firmafester med op imod 1000 deltagere.

 

Vel mødt i Hobro Idrætscenter til et arrangement, som ikke vil slå fejl! 

 

Svømmehallen har LUKKET for offentlig svømning i perioden

lørdag den 25. juni til og med søndag den 7. august 2016.

Vi ønsker alle vore brugere en rigtig god sommer!

 

 

*****************************************************************************************************************************************************

Brugerundersøgelse blev en betinget succes

I marts måned foretog Hobro Idrætscenter en Borger og brugerundersøgelse med henblik på at undersøge borgernes ønsker og behov i forhold til at udvikle centret i den rigtige retning. Undersøgelsen foregik elektronisk og centret modtog omkring 400 svar på spørgeskemaet.

- Vi havde naturligvis håbet på, at der havde været flere besvarelser, men vi er glade for dem der er kommet. og er ikke i tvivl om at det er mange af vore kernebrugere, der har brugt tid på at svare på spørgeskemaet. Der var da i øvrigt rigtig mange gode besvarelser, og tak til alle for dem, fortæller Hobro Idrætscenters bestyrelsesformand Henrik Bøker.

Ud over Borger og brugerundersøgelsen har der sideløbende også været afholdt en elektronisk spørgeundersøgelse blandt de skoleelever der benytter centret. I denne undersøgelse var der rigtig mange besvarelser og ikke mindst var besvarelserne rigtig gode og konstruktive.

Endelig har der også været afholdt møder med de foreninger der benytter Hobro Idrætscenter.

Selvom Hobro Idrætscenters ældste del nærmer sig 50 år og hovedparten af resten snart fylder 36 år, var hovedessensen af alle de svar der kom ind, at man stort set var tilfredse med centret og gerne ville anbefale det til andre. Dog var alle også enige om at centret trænger til en kærlig hånd på flere områder.

Renovering af omklædningsrum

Mange gav udtryk for en renovering af svømmehallens omklædningsrum og en tilbygning med varmtvandsbassin og wellnes områder. Derudover var mange også interesseret i at der blev lidt mere legeudstyr i svømmehallen bl.a. vandrutsjebaner m.m.

Der var også ønsker om flere mindre sale til holdtræninger af forskellig slags, samt ikke mindst en totalrenovering af centret ældste omklædningsrum.

- Mange af de nævnte ønsker og ikke mindst de sidste, kommer bestemt ikke bag på os, idet det også er noget vi gerne har villet i mange år. Økonomisk har vi dog kun haft midlerne til at holde ”ved lige og gøre rent”, fortæller Hobro Idrætscenters centerchef Poul Søndberg.

- Flere havde også ønsker om mere offentlig åbningstid i svømmehallen, og enkelte havde ønsker om bedre tilskuerfaciliteter bl.a. nye siddepladser i Hal 2. Begge disse ønsker er heller ikke nye for os der arbejder i centret, men igen har der gennem alle årene været en stram økonomi at skele til, og derfor er det aldrig tidligere blevet til de store forkromede renoveringer, fortsætter centerchefen. - Med den grundige undersøgelse vi nu har fået lavet, har vores rådgivere haft et godt materiale at arbejde videre med, så det bliver særdeles spændende at se det oplæg om renovering og tilbygning til Hobro Idrætscenter, der kommer frem senere på sommeren, slutter Hobro Idrætscenters centerchef Poul Søndberg.

 På vej mod 2025

 Hobro Idrætscenter kalder hele denne proces de nu har sat i gang for ”Hobro idrætscenter – på vej mod 2025” og alene navnet indikerer tydeligt, at man ikke har de store forhåbninger om, at alt skal laves på én gang, men er klar til en flere årig renoveringsproces.

- En renovering af så stort et hus som Hobro Idrætscenter, er selvfølgelig ikke noget vi selv kan klare ind over de normale kommunale bevillinger, så derfor har vi også helt bevidst sat et langt åremål på processen, fortæller centrets bestyrelsesformand Henrik Bøker.

- Vores håb er at politikkerne i Mariagerfjord Kommune kan se, at det er en nødvendighed med en stor renovering af kommunens klart største idrætsanlæg – og i øvrigt også ét af de ældste, og at de dermed i de kommende år vil sætte noget økonomi af til dette. Endelig er det da også vores mening at søge forskellige fonde om tilskud. Vi er i bestyrelsen optimister og håber på hjælp og støtte fra mange sider, slutter Hobro Idrætscenters bestyrelsesformand Henrik Bøker.

**************************************************************************************************************************************** 

I forbindelse med Borger og brugerundersøgelsen var der også præmier på spil, og her var de heldige vindere følgende:

1. præmie: Købmandskurv leveret af Meny Hobro (værdi kr. 1000,00)

  • Sara Aunsbjerg, Nyvej 5, 1. sal, mf, tv, 9500 Hobro

 

2. præmie: Frikort til svømmehallen for én prs. i offentlig åbningstid i én måned (værdi kr. 840,00)

  • Kim Møland Mortensen, Sallingvej 12, 9500 Hobro

 

3. præmie: Frikort til Cirkletræning og motionscenter for én person i to måneder (værdi kr. 420,00)

  • Ann Kjær Laugesen, Bavnehøjvej 12, 9500 Hobro

 

Vinderne har fået direkte besked og får senere overrakt deres præmier.