Retningslinjer for booking

De kan herunder læse om vores retningslinjer for booking for foreninger, skoler og institutioner, komercielle og private.  

Foreninger

 • Alle bookinger foretages af foreningerne i bookingsystemet Globus Data (igangsætning primo 2016). Indtil da foretages alle bookinger ved henvendelse til personalet i Hobro Idrætscenter (i det følgende HIC). Alle bookinger bliver synliggjort på HIC’s hjemmeside www.hobroic.dk
 • Booking af sæsonbookinger kan kun foretages for én sæson (12 måneder). Det er kun muligt at af booke sæsonbookinger, såfremt der er tale om lukning af hold eller lign. Der henstilles til foreningerne, at de hurtigst muligt kontakter HIC’s centerchef, når eller hvis dette forekommer.
 • Af booking af reserverede tider kan foretages med 14 dages varsel ved henvendelse til HIC’s kontor (vagthavende halinspektør).
 • Af booking senere end 14 dage frem betyder fuld timebetaling, med mindre HIC udlejer timerne til anden side.
 • HIC forbeholder sig ret til ved større arrangementer, at aflyse enkeltdage/timer i forbindelse med sæsonbookinger. Dette skal ske med en måneds varsel, som besked til foreningen og med opslag i de pågældende lokaler. Så vidt det er muligt tilbyder HIC andre lokaler, eller en alternativ dag. Der ydes ingen økonomisk kompensation for dette.

Skoler og institutioner

 • Alle bookinger foretages af HIC i Globus Data (igangsætning primo 2016) inden skoleårets begyndelse og bliver dermed gjort offentlige via HIC’s hjemmeside www.hobroic.dk
 • Skolebookinger kan maksimalt foretages for ét skoleår
 • Enkeltbookinger fra skoler og institutioner foretages løbende via HIC’s kontor (vagthavende halinspektør).
 • Af booking af reserverede tider kan foretages med 14 dages varsel ved henvendelse til HIC via mail eller pr. telefon
 • Af booking senere end 14 dage frem betyder fuld timebetaling, med mindre HIC udlejer timerne til anden side.
 • HIC forbeholder sig ret til ved større arrangementer, at aflyse enkeltdage/timer i forbindelse med sæsonbookinger. Dette skal ske med en måneds varsel, som besked til skolen og med opslag i de pågældende lokaler. Så vidt det er muligt tilbyder HIC andre lokaler, eller en alternativ dag. Der ydes ingen økonomisk kompensation for dette.

Komercielle og private

 • Alle bookingen foretages i Globus Data (igangsætning primo 2016) og alle bookinger bliver derved synliggjort på HIC’s hjemmeside www.hobroic.dk
 • Forespørgsler om kommercielle og private arrangementer rettes til HIC pr. mail hic@hobroic.dk eller pr. telefon til vagthavende halinspektør telefon 98 52 13 55
 • Evt. afbestilling af reserverede tider skal ske med mindst 8 ugers varsel. Ved total afbestilling, betales et administrationsgebyr på 10 % af slutbeløbet.
 • Ved ikke rettidig afbestilling, eller udeblivelse uden afbud, hæfter bestilleren for derved opståede tab. Det ansættes til 50 % af det bestilte arrangement. Evt. tilberedte måltider betales dog med fuld pris.
 • Såfremt de bestilte lokaler helt eller delvis udlejes til anden side, nedsættes erstatningen

 

HIC’s bestyrelse fastsætter selv sin prisliste, som pristalsreguleres hver år pr. 1/8.

Prislisten er tilgængelig på HIC’s hjemmeside www.hobroic.dk

I tvivlstilfælde vedr. ovenstående, er det HIC’s daglige ledelse og HIC’s bestyrelses beslutning, der er afgørende.

Ovenstående er godkendt på bestyrelsesmøde i HIC torsdag den 10. december 2015